Skola

Skolan kan vara en stor utmaning. Det är många med en diagnos inom autismspektrumet som upplever att grundskoletiden är en svår period. Men det behöver inte bli på samma sätt när man pluggar vidare.

Många med autism går i vanlig skola och deltar i vanliga undervisningsgrupper. Men för en del personer med autism kan skolan vara en svår miljö att vistas i. Man kan ha svårt för grupparbeten och otydliga arbetsuppgifter, raster där man ska vara social, gympalektioner med lagsport, stökiga matsalar och plötsliga schemaändringar. Sådana miljöer kan vara mycket stressande för någon med autism. Om stressen får pågå länge kan den leda till att man inte orkar gå till skolan och att man hellre stannar hemma vid datorn eller i sängen. Med anpassad skolgång och rätt stöd kan det bli enklare.

Stöd i skolan

När man går i skolan har man rätt att få en så kallad individuell plan, som utgår från de behov man har. Skolan måste se vad den kan göra om man behöver extra stöd.

Tillsammans med lärarna kan man bestämma om skoldagarna eller undervisningen ska anpassas på något sätt. Man kanske kan få extra tid till vissa uppgifter, få använda dator, få göra vissa saker i mindre grupp eller får en resursperson eller en lärare som man träffar själv.

Om man går på högskola eller universitet och tycker att det är tufft kan studievägledaren hjälpa till att lägga upp och planera studierna. Studievägledaren kan också tipsa om hjälpmedel och vilket stöd som finns att få och det ska finnas särskilda kontaktpersoner för personer med funktionsnedsättningar.

Gymnasiestudier

För ganska många är det en befrielse att börja på gymnasiet efter grundskolan. Man väljer inriktning, träffar nya personer och ofta är gymnasieeleverna inte lika rädda som grundskoleelever för att verka ovanliga eller annorlunda. Det finns ju inga garantier för att man hittar ett toppengymnasium, men det finns chans att ens gymnasietid blir helt okej, även om högstadiet inte varit det.

Det finns särskilda klasser på en del gymnasieskolor för personer med autism i Stockholmsområdet. Om man tror att man passar i en grupp med färre elever och med lärare som har mer kunskap om autism, kan man fundera på att välja en sådan klass.

Folkhögskola

En del väljer att studera på folkhögskola. Ibland behöver man ha gått klart gymnasiet för att ha behörighet till att söka till vissa folkhögskolor. Det finns folkhögskoleutbildningar som alla kan gå och sedan finns även särskilda linjer anpassade för personer med autism. På webbplatsen folkhögskola.nu kan man söka på "asperger" eller "autism" och få fram de kurser som riktar sig särskilt till personer med en diagnos inom autismspektrumet. En del av skolorna erbjuder internat. Internat betyder att man både bor och studerar på skolan.

Högskola och universitet

När man har autism och studerar på högskola eller universitet finns det möjlighet att få visst kompenserande stöd. Man gör upp om vilket stöd man behöver med den som samordnar sådant stöd på högskolan eller universitetet. Kompenserande stöd kan handla om att man kan få sitta i ett eget rum när man skriver en tenta, att någon annan tar föreläsningsanteckningar, att man får en mentor som hjälper en att få struktur på studierna, eller annat som hjälper en att klara av studierna.

Många som jobbar med stöd på högskola och universitet berättar att de ofta önskar att studenterna med autism hade tagit hjälp tidigare. Istället verkar dessa elever ofta vilja klara sig själva. Och ofta är de nära att klara sig själva, men skulle de råka missa en tenta eller behöva läsa ikapp, klarar de inte att hålla ordning på studierna. Då kan det vara jättebra att man får en mentor som hjälper till med struktur och motivation.

Informationsansvarig: Are Mellblom