Hygien - vara ren och vårdad

Att sköta sin hygien, vara hyfsat ren och ta hand om sin kropp är sådant som kan ta mycket energi. Det kan vara svårt att söka hjälp kring det som är intimt och privat. Man vill ju kunna själv.

Det är besvärligt att känna att man inte orkar eller klarar att sköta sin egen hygien, trots att man är vuxen. Det kan vara bra att veta att det finns andra som har samma problem. Det kan vara svårt att be om hjälp, men det finns hjälp. Hygien är sådant som man sällan vill fråga vänner eller familj om hjälp med när man är vuxen. Då kan man i stället vända sig till en ungdomsmottagning eller habiliteringen.

Duscha

För en del med autism/asperger kan det göra ont att duscha. Man upplever att duschstrålarna träffar kroppen på ett sätt som kan kännas obehagligt eller smärtsamt. Då är det förstås lätt att välja bort att duscha. Ibland kan det fungera med ett annat duschmunstycke eller att man badar i stället för duschar.

Att ta lagom mycket schampo och tvål kan vara svårt. Då kan pumpflaskor vara till hjälp. Lagom är ju ett svårt begrepp överhuvudtaget och då kan man ha hjälp av att bestämma hur ofta det är lagom att duscha (exempelvis att det ska vara varje dag) eller hur länge som är lagom att duscha (exempelvis att man gör det så länge som en särskild musiklåt håller på).

Att tvätta håret och kroppen kan vara besvärligt om man har svårt med motoriken. Då kan man ha hjälp av ett schema som beskriver vilka moment som ska utföras och i vilken ordning.

Borsta tänder

Många som har svårt att göra saker automatiskt tycker att det är jobbigt att borsta tänderna eftersom man måste tänka på varje enskilt moment. Blir man störd behöver man kanske börja om från början. En del använder en eltandborste, vilket ofta underlättar om man har problem med motoriken.

Eftersom tandborstning sällan kräver någon tankemässig insats alls från personer som inte har autism kan man behöva förklara för dem att det är viktigt att man inte blir störd. Annars förstår de inte att det går åt mycket energi.

Se vårdad ut

Vad som anses vara vårdat eller ovårdat är ju en åsikt som förändrar sig över tiden. Men något som aldrig har varit okej är smutsiga naglar, kisslukt, svettlukt, flottigt hår, oborstade tänder, dålig andedräkt och skitiga kläder. Om man vill göra ett gott intryck på någon är det här områden man måste sköta. Även människor man känt länge kan känna sig besvärade av att vistas eller synas i ens närhet om man är ovårdad. Det är lite tabu att inte sköta sin hygien, och därför är det sällan någon som vill säga om man är ofräsch.

Ibland kan det vara svårt att komma ihåg att lägga tid på att vårda sitt yttre. Det kan vara bra att ha spegel som sitter i hallen, som man kan titta i precis innan man ska gå ut. Om man ofta spiller på sig kan det vara bra att ha extrakläder i skolan eller på jobbet, så att man kan byta hellre än att gå med synliga matfläckar.

Varför ska man tvätta sig

De flesta är överens om att det finns en vits med att hålla sig ren. Antagligen behöver man inte tvätta sig så mycket som de flesta gör nuförtiden eller ständigt gå runt med nytvättat hår. Det handlar inte heller om mänsklighetens överlevnad att komma ihåg deodoranten. Men att hålla sig ren underlättar framför allt i sociala sammanhang och det kan förhindra sjukdomar.

Några säger att det bara är en social konstruktion och att de inte vill följa en sådan. Men om man väljer att inte sköta sin hygien på ett accepterat sätt är det mycket lätt hänt att man hamnar utanför alla möjliga sammanhang. Det kan till exempel bli så att man inte blir inbjuden hem till folk, att människor inte tar en på allvar, att man inte blir lyssnad på, att det blir svårt att hitta en partner eller att det blir svårare att få ett jobb. Om man vill vara med i sociala sammanhang är det därför en bra start att hålla sig ren.