Historiken bakom asperger syndrom

Aspergers syndrom är en ganska ny diagnos, för den har bara använts sedan början av 1990-talet. Det kan vara en förklaring till att det fortfarande saknas kunskap om vad diagnosen innebär på många ställen i samhället. Aspergers syndrom är en form av autism.

Att diagnosen först började användas i början av 1990-talet är också anledningen till att diagnosen Aspergers syndrom inte är lika vanlig bland äldre.

Det fanns förstås människor med Aspergerliknande symptom även innan man hade ett namn för diagnosen. Några av dem fick en felaktig diagnos inom psykiatrin. Andra kanske levde sina liv med en känsla av att vara annorlunda, utan ord för att beskriva på vilket sätt.

Hans Asperger upptäckte asperger

Diagnosen Aspergers syndrom har sitt namn efter österrikaren Hans Asperger. Hans Asperger var psykiater och verksam under mitten av 1900-talet. Han skrev sin forskning på tyska, vilket inte var ett uppskattat språk i många kretsar efter andra världskriget.

Hans forskning blev inte uppmärksammad förrän på 1980-talet genom en annan läkare, Lorna Wing. Hon hittade hans material och började prata om Aspergers syndrom.

Hans Aspergers forskning bedrevs på pojkar. Men både flickor och pojkar kan ha Aspergers syndrom.

Kända personer med autism

Illustration med tre genier som troligen hade autism
Autistiska människor har alltid funnits. Och vissa har varit absolut avgörande i historien, bland annat Leonardo da Vinci. Illustratör: Mim Sörensson Illustration med texten Autistiska människor har alltid funnits. Och vissa har varit absolut avgörande i historien, på sitt sätt. Illustrationen föreställer Leonardo da Vinci, Franz Kafka och Albert Einstein.

Många kända personer sägs ha haft diagnos inom autism. Leonardo da Vinci, Marie Curie, Albert Einstein och Franz Kafka är bara några av dem som man tror kan ha haft autism långt innan diagnosen fanns.

Autism, och aspergers syndrom, är en funktionsnedsättning. Innan man började använda ordet funktionsnedsättning använde man ordet funktionshinder. Idag menar man att nedsättningen finns i människans funktion, men att hindret uppstår i mötet med omgivningen. Innan funktionshinder började användas som ord sa man handikapp.

Många med egen diagnos säger att de har en funktionsvariant eftersom de inte gillar ordet nedsättning.