Habilitering

Habiliteringen är till för personer med olika funktionsnedsättningar. På Habilitering & Hälsa i Region Stockholm är man specialiserad på diagnoser inom autismspektrum.

Habiliteringen ger hjälp och stöd till personer som har medfödda eller varaktiga funktionsnedsättningar. I Stockholms län kan personer som har autism/asperger få hjälp av

För dig som är ung på habilitering.se

På habilitering.se kan du läsa mer om hur habiliteringen kan hjälpa dig.

För barn och ungdomar på habilitering.se

Autismforum.se

Kunskap och stöd i livet med autism

Autismforum.se

För barn och ungdomar på habilitering.se
På habiltering.se finns det sidor för barn och unga. Illustratör: Sam Michélsen. Illustration föreställande person vid datorn

Informationsansvarig: Are Mellblom