Må dåligt psykiskt

Alla mår dåligt psykiskt ibland. Om det är tillfälligt går det över, men ibland kan man behöva söka hjälp för att må bättre.

Att känna sig nedstämd ibland, eller att ibland känna oro och ångest tillhör livet. Men om man mår dåligt i själen på ett sätt som inte går över, behöver man däremot hjälp att ta sig ur det.

Ibland är det svårt att själv inse när det är dags att söka hjälp, och då kan man behöva lita på personer man har omkring sig, om de uttrycker att man bör söka hjälp. Om man mår mycket dåligt, har hög ångest och kanske skadar sig själv eller funderar på att skada sig själv, så ska man kontakta psykiatrin. Det går att läsa mer om hur man kan ta hjälp här:
Ungochasperger.se om psykiatri

Autism/asperger är inte orsaken

En diagnos inom autismspektrum är inte samma sak som psykisk ohälsa. Men om man inte får rätt diagnos, eller ständigt utsätts för krav som går utöver ens förmåga, kan det leda till psykisk ohälsa.

Bara för att man har autism innebär det inte att man ständigt ska leva med oro, ångest eller depression. Många psykiska problem går ofta att behandla. Autism/asperger är däremot något man lever med och hittar strategier för att hantera.

Depression

Att lida av depression är något annat än att tillfälligt känna sig nedstämd. Ibland används ordet depression lite slarvigt. Många med autism säger inte något förrän det är har blivit mycket allvarligt, men på grund av att ordet depression används för ofta är det inte säkert att omgivningen alltid allvaret. Då behöver man stå på sig lite. Det kan också vara så att man är ganska svår att tolka.

Personer utan autism är vana att läsa av och tolka andra människor på deras utseende, gester och beteende. En del med autism/asperger är ganska svårtolkade och därför behöver man vara bra på att sätta ord på hur man känner sig. Det kanske också är bra att berätta för andra att man är svårtolkad, om man vet att man är det.

Ångest

Att lida av vardagsångest är slitsamt, men hanterbart. Sjuklig ångest är däremot något man behöver få hjälp med. Det finns dock en hel del praktiska tips man kan hjälpa sig själv med. Till höger finns länkar till detta och även information om hur man kan söka hjälp.

Psykisk sjukdom

Självklart kan man också ha autism i kombination med olika psykiska diagnoser. Exempel på psykiska diagnoser är psykoser, psykossjukdomar, bipolär sjukdom eller borderline.