Arbete

En del med diagnos inom autismspektrum, har alldeles vanliga jobb och alldeles vanliga arbetstider. Andra har mer individuella lösningar. Det är vanligt att man behöver ett par extra år på sig för att förbereda sig inför arbetslivet.

Just nu är det ganska många unga vuxna som har svårt att få jobb, oavsett om man har autism eller inte. Det vanligaste är att man är anställd eller har eget företag.

Välja ett arbete som passar

Det är bra att hitta ett arbete och arbetsuppgifter som stämmer överens med ens intressen. För en person med autism är det bra om man kan hitta sätt att använda sig av de speciella egenskaper som ibland kommer med autism - det vill säga en förmåga att se detaljer, vara noggrann och pålitlig. Det finns speciella konsultföretag och arbetsförmedlingar som specialiserat sig på att förmedla arbete till personer med autism.

För många med autism är det inte viljan eller kunskaperna det handlar om när man har svårt att få och behålla ett jobb. För många är det den sociala delen av arbetet som är svår att hantera. Att samarbeta med kollegor, äta lunch, fika eller ha möte tillsammans. Om man inte vill delta i sociala aktiviteter på arbetsplatsen, kan det uppfattas negativt av kollegor och arbetskamrater.

För en del kan det också vara svårt att hantera de rutiner som det innebär att ha ett arbete. Här handlar det ofta om att arbetsgivare och kollegor är okunniga om funktionshindret och därför skapar fler hinder och svårigheter.

Om det är svårt att hitta arbete

Om man har svårigheter att hitta ett arbete finns det alternativa anställningsformer, som bland annat personer med autism kan få.

Lönebidragsanställning

Om man har autism kan man ibland få hjälp av Arbetsförmedlingen att hitta en anställning med lönebidrag. Det betyder att man har en vanlig anställning, men att en del av lönen betalas av staten.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet kan man ansöka om via kommunens LSS-handläggare. Det är de som avgör om man beviljas daglig verksamhet eller inte. Det finns olika typer av dagliga verksamheter. Många verksamheter för personer med autism är inriktade på att man ska öva inför en löneanställning.

I Stockholm finns det både kommunala och privata dagliga verksamheter. Det kostar inget att jobba i en daglig verksamhet, och man får heller ingen lön från verksamheten. Ofta har man en ersättning från försäkringskassan som kallas aktivitetsersättning medan man är i daglig verksamhet. Det finns flera dagliga verksamheter med särskilda autism- eller aspergerinriktningar.