Stöd – vart vänder jag mig?

En del som har diagnos inom autismspektrum har problem att hantera sin vardag. Men det finns hjälp att få. På de här sidorna presenteras vart man kan vända sig för att få hjälp och berättar hur det fungerar i Stockholms län.

Vad man har svårt med när man har autism är olika. Därför kan man behöva olika sorters hjälp. Har man fått en diagnos inom autismspektrum finns det speciell hjälp att ansöka om.

Det kan vara svårt att hitta rätt bland hjälpinstanserna och förstå vem som gör vad när det kommer till myndigheters insatser och ansvar. I menyn till höger finns länken "Att hitta rätt - informationskarta" som visar hur det fungerar i Stockholms län.

Olika beroende på vart man bor

Det är olika vilken hjälp man kan få, beroende på vart i landet man bor. I Stockholms län finns en plan för hur vården och stödet ska se ut för personer med autism/asperger. I menyn till höger finns en länk till denna plan, Stockholms läns vårdprogram, som gäller för personer med autism.

Samordning

Inom Region Stockholm finns sjukvård, psykiatri och habilitering. Där kan man få olika sorters hjälp, men de ger sällan samordnade insatser. På en del av enheterna har man gemensamma journalsystem, som innebär att en persons journaler kan läsas inom flera verksamheter och ger större möjlighet till samordnad hjälp. Läs mer om sammanhållen journalföring i länken i höger.

Det kan vara svårt att veta vart man ska vända sig. Vad hör till exempel hemma inom habilitering och vad hör hemma inom psykiatrin? Även de som jobbar på de olika verksamheterna brukar ha svårt att veta exakt var varje fråga hör hemma och det händer tyvärr alldeles för ofta att människor känner sig bollade hit och dit med sina problem.

Tips vid möten

För personer som har autism kan det också bli en hel del möten för att ordna vardagen, åtminstone i början. För att känna sig trygg och inte missa något viktigt finns en lista på vad man bör tänka på när man till exempel träffar myndighetspersoner eller vårdpersonal. De tipsen finns under "Stöd vid möten" i menyn till höger.

När man träffar en myndighetsperson eller vårdpersonal kan det vara bra att begära minnesanteckningar när man har betydelsefulla möten och alltid se till att få beslut och avslag skriftligt. För att hålla ordning på möten och vad som blivit sagt kan det vara bra att samla alla minnesanteckningar och andra papper som har med ens diagnos att göra i en mapp eller pärm som man förvarar på en särskild plats hemma.

Informationsansvarig: Are Mellblom