Sjukvård

Sjukvården gör ingen skillnad på om man har autism/asperger eller inte. Vårdcentral, akutmottagningar, läkarmottagningar, gynekologiska mottagningar och olika specialistmottagningar är alla till för samtliga invånare. Habiliteringen och psykiatrin är två av sjukvårdens specialistmottagningar.

Många med autism tycker att det hade varit bra om det fanns särskilda mottagningar för dem med autism/asperger, eftersom man upplever att det är svårt att bli förstådd med sina särskilda behov på en vanlig vårdenhet. Andra tycker att de hittat helt rätt och att sjukvården fungerar smidigt och bra.

 Seriebild: Person på läkarbesök och vill ha informationen i punktform.
Hos läkaren blev instruktionen så svår att komma ihåg. Då kan man be om att få instruktionerna i punktform. Illustration: Mim Sörensson Seriebild: Person på läkarbesök och vill ha informationen i punktform.

Om man besöker sjukvården av någon viktig anledning är det extra viktigt att ta med sig minnesanteckningar från samtal med läkare och att kontrollfråga om man verkligen fått med det viktigaste från mötet innan man lämnar det. Ofta är det bra att ha med sig någon man har förtroende för i sådana lägen. Någon som kan hjälpa till att ställa klargörande frågor och minnas det som var viktigt.

Följdfrågor

Det är vanligt att läkaren förväntar sig att man ska ställa relevanta följdfrågor på det som berättas. Många med autism tycker att det är svårt just att ställa följdfrågor och utgår från att en läkare ger den information man behöver ha. För att slippa den typen av missförstånd kan du i slutet av samtalet fråga om det är någon fråga läkaren tycker att du borde ha ställt.

Informationsansvarig: Are Mellblom