Psykiatri

Alla mår dåligt ibland. Ibland kan det hjälpa att prata med någon kompis eller förälder om hur man mår, men ibland kan det vara bra att träffa någon utomstående. Då kan psykiatrin vara ett alternativ.

Psykiatrin är specialiserad sjukvård för psykiska besvär. Dit kan man vända sig om man under en längre tid till exempel känt sig ledsen eller orolig och behöver hjälp för att komma ur det. Det vanligaste är att man vänder sig till sin vårdcentral och sedan, om det behövs, får en remiss till psykiatrin.

Inom psykiatrin gör man också utredningar om man misstänker en neuropsykiatrisk diagnos eller psykisk sjukdom. Tills man fyllt 18 år kan man ha kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och därefter med vuxenpsykiatrin.

En del personer med autism/asperger har haft kontakt med psykiatrin långt innan man fått en diagnos just för att man upplever livet som svårt och har haft svårt att hantera vardagen. En del har fått en helt annan psykiatrisk diagnos innan det stått klart att det handlat om autism.

Det är ganska vanligt med depression, ångest och tvångstankar i samband med autism. Både depression, ångest och tvång går att behandla, medan autism/asperger i sig är någonting man får lära sig att leva med.

Viktigt bemötande

Det finns ingen särskild mottagning inom psykiatrin för personer med autism, men det kan ibland finnas särskilda team eller personer på en mottagning som är särskilt bra på autism. Ibland finns särskilda mottagningar för unga vuxna upp till 25 år.

När man söker sig till psykiatrin mår man ju ofta dåligt och är väldigt, väldigt känslig. Det är helt naturligt att det är så och då är det viktigt att man får ett bra bemötande. Om man har autism är det bra att berätta det från början när man pratar med läkare och vårdpersonal.

Det kan vara svårt att förklara sina känslor och problem känna att man blir förstådd och får rätt hjälp och stöd på en gång. Det kan vara bra att träffa samma psykolog eller läkare några gånger för att se om man kan samarbeta. Att ofta byta vårdkontakt är slitsamt eftersom man då måste börja om från början med sin berättelse. Lyckas man inte få till ett fungerande samarbete är det bra att veta att man alltid har möjlighet att byta.

Det finns privata mottagningar där det jobbar psykiater och psykologer. Dessa brukar man få betala själv och ett besök kan kosta runt 1 000 kr eller mer.

Informationsansvarig: Are Mellblom