Ekonomi och ekonomiskt stöd

Många med autism/asperger tycker att det är rörigt att hålla koll på sin ekonomi och kan behöva hjälp med att betala räkningar och hantera och fördela pengarna. Andra har full kontroll.

Som så mycket annat inom diagnosen så skiljer sig förmågan att ta hand om det ekonomiska från person till person. Men det finns hjälp att få.

Kan man klara en stor del av sin ekonomi på egen hand kan det vara en god idé att låta någon som känner en hjälpa till. Till exempel kan man lägga upp, eller hitta sätt att påminna så att räkningarna betalas i tid.

Fullmakt

Ibland behövs det att man har hjälp av andra för att till exempel göra bankärenden. Då kan det räcka att till exempel en förälder får en fullmakt för att få tillgång till att sköta ens ekonomiska affärer.

God man

En god man hjälper till att hålla koll på ekonomin för den som tycker att det är svårt att överblicka och fatta goda beslut på egen hand. Man kan få en god man på tre olika grunder – för att:

Bevaka rätt

Till exempel hjälpa till att ta reda på vilka bidrag och stödmöjligheter som finns.

Förvalta egendom

Till exempel: Se till att räkningar betalas, att man har rätt försäkringar och att ens pengar förvaltas på ett bra sätt.

Sörja för person

En god man kan se till att man får den vård- och omsorg man behöver och har rätt till. Till exempel rätt boende, daglig sysselsättning, hemtjänst och att läkarbesök blir bokade. En god man håller kontakt och ser till att man har det bra.

Ekonomiskt stöd från Försäkringskassan

Från Försäkringskassan kan man få olika typer av stöd och ekonomisk hjälp.

Aktivitetsersättning

Försäkringskassan är de som kan bevilja aktivitetsersättning. Det är en sorts ersättning som man kan beviljas när man har autism och till exempel deltar i en daglig verksamhet eller när man behöver extra tid på sig för att slutföra grundskola eller gymnasiestudier. Det är inte självklart att man beviljas aktivitetsersättning, utan man får göra en ansökan. Man kan beviljas ersättning från juni månad det år man fyller 19 år. Ansöka kan man göra någon månad tidigare, eftersom Försäkringskassan brukar ha ganska långa handläggningstider.

Bostadstillägg

Den som har aktivitetsersättning från Försäkringskassan kan ibland också beviljas bostadstillägg. Hur mycket man får i bostadstillägg beror på hur mycket man betalar för sin bostad.

Ekonomiskt stöd från Socialtjänsten

Det förekommer att personer har perioder i livet då de saknar inkomst och inte heller har andra tillgångar att leva på. Då kan man ansöka om ekonomiskt bistånd från Socialtjänsten. Socialtjänst är en kommunal service. Socialtjänsten ska sikta på att personen som söker bistånd ska hitta sätt att kunna försörja sig på egen hand. Tills det målet är uppnått kan ekonomiskt bistånd vara aktuellt.

Det ekonomiska biståndet är ganska snålt tilltaget och räcker bara till det allra nödvändigaste. Meningen är att ekonomiskt bistånd bara ska vara en tillfällig lösning.

När man ansöker om ekonomiskt bistånd brukar den som beviljar eller avslår ansökan vilja veta hur man haft det ekonomiskt de senaste månaderna, så att man inte till exempel fått ett stort arv som man kalasat upp ena månaden, och sedan kommer och söker bistånd nästa månad. Det är heller inte okej att ha till exempel fonder eller aktier som man helst inte vill sälja, eller bo i värsta lyxvillan, och samtidigt söka ekonomiskt bistånd.

Eva, handläggare inom Socialtjänsten:

"Det kommer en del unga till oss på socialtjänsten som har just Asperger. Jag tycker att det ofta verkar vara kompetenta personer med många styrkor, men som har svårt att få ordning på livet. En del vet inte om att aktivitetsersättningen finns, och då måste man ju börja från början och se vad de har möjlighet att ansöka om. En del kan man skicka raka vägen till Arbetsförmedlingen. Jag tror att det finns många fler utan försörjning än de jag möter, men där föräldrarna går in och tar ett stort ansvar, både med vardagsaktiviteter och rent ekonomiskt. Jag önskar att jag hade haft ett bra råd att ge, men jag tror att det här ligger på en annan, politisk nivå."

Informationsansvarig: Are Mellblom