Må dåligt i kroppen

När man har en diagnos inom autismspektrum kan man ha svårare att tolka sin kropps signaler.

Väldigt många med autism/asperger beskriver att man uppfattar sinnesintryck på ett annorlunda sätt än andra. Det kan gälla syn, hörsel, lukt, smak och känsel.

När det gäller att tolka kroppens signaler så kan detta därför vara på ett speciellt sätt när man har autism. Vissa kan exempelvis ha svårt att uppfatta kroppens signaler om smärta, medan för andra kan det vara så att man istället upplever smärta starkare än de flesta andra.

Kroppen kan reagera på känslor

När något förändras i kroppen kan det ibland hänga ihop med hur man mår i själen. Det är inte alltid lätt att förstå att en signal om att ens kropp inte mår bra, faktiskt kan ha en grund i hur man mår i känslolivet.

Att ha ont i magen varje morgon kan exempelvis bero på att man känner en oro inför att gå till jobbet. Det är också vanligt att huvudvärk kan hänga ihop med att man känner spänning eller oro inför något. Att känna stress eller oro, kan leda till att man har sämre aptit eller får problem med sömnen.

Om man vet att man har svårt att tolka kroppens signaler, kan det vara bra att berätta om förändringar i kroppens funktioner för någon som känner en väl. Den personen kan då hjälpa till att bedöma om man ska söka sig till vårdcentral för besvären eller om det är något man ska låta bero.

Se kroppsliga symtom i ett sammanhang

Svårigheter med att se hur saker hänger ihop med varandra är en del av att ha autism. Därför kan man behöva hjälp med att tolka hur kroppens signaler hänger ihop med ens övriga livsföring.

Att känna sig ständigt trött skulle exempelvis kunna hänga ihop med vitaminbrist, eller handla om stress på jobbet, eller att man har börjat följa en tv-serie som går sent på nätterna. Det är inte säkert att man själv ser såna kopplingar.

Svårare att förklara för läkare

När man har autism kan det vara jättesvårt att få fram för en läkare hur man mår i kroppen. Därför kan det bli lättare om man skrivit ner saker på en lapp innan. Där kan man försöka beskriva vilka förändringar man upplever jämfört med sitt vanliga mående, och också om man minns när det förändrades.

Det kan också vara viktigt att be läkaren att sammanfatta sina eventuella råd i punktform, fråga vad som är nästa steg i en eventuell behandling, samt även fråga vem som ansvarar för att ta eventuella framtida kontakter.

Det kan vara både bra och skönt att ha med sig någon man litar på till ett läkarbesök. Den personen kan hjälpa en att uppfatta vad läkaren sa. Om man hittar en läkare som begriper sig på autism är det det allra bästa. I Stockholm finns inga vårdcentraler med särskild autism eller Aspergerkompetens.

Läs mer om kontakten vid läkarbesöket här:
Ungochasperger.se om sjukvård