Startsida >> Webbkursen Scope

Readspeaker

Webbkursen Scope

Webbkursen Scope

SCOPE logga

 

När man har fått en diagnos inom autismspektrumet kan man ha en hel del funderingar om vad det egentligen betyder. Vad är ASD? Vad är autism? Asperger? Vad betyder det för mig?

Vissa känner sig lättade, andra känner sig ledsna eller bryr sig kanske inte alls. Men om man vill veta mer och kanske ställa frågor, är det viktigt att få bra och korrekt information. Och det är inte alltid man har lust att gå iväg till en mottagning och prata med någon. Därför har vi nu tagit fram en webbkurs om autism för unga 16-25 år.

Du gör webbkursen hemma vid din dator. Kursen tar nio veckor att genomföra och du lägger ner ca en timme i veckan på varje avsnitt. Vi har ett forskningsprojekt som ska utvärdera effekten av kursen. Kursen ges i flera omgångar under 2016-2020. 

Vi välkomnar deltagare till vårt forskningsprojekt!

De personer som anmält intresse att delta i forskningsprojektet och gå kursen kommer att fördelas till ett av tre spår:

  • De som går kursen direkt

  • De som väntar till efterföljande kursomgång

  • De som väntar till efterföljande kursomgång och under tiden ägnar sig åt självstudier

Alla tre grupper är dock aktiva i forskningsstudien från början. Om du ska gå kursen i januari kommer du därför att få fylla i formulär när studien startar i september och sedan tre gånger till under terminen. Samma formulär återkommer igen när du börjar kursen i januari.

Vår kurs är unik i sitt slag. Det är den första internetkursen i Sverige för unga med ASD. Kursen är tänkt att öka kunskapen om ASD och ge möjlighet till självreflektion kring olika teman. Vi vill se om kursen:

  • ökar kunskapen om diagnosen

  • om den påverkar hur man mår och tänker kring sin diagnos

  • om den påverkar generell livskvalitet.

 

Kursens upplägg

Kursen ligger på den nationella behandlingsplattformen Stöd och behandling. Kursen omfattar åtta avsnitt och en avslutningsmodul som utförs under nio veckor. Man har kontakt med en handledare via plattformen som ger feedback efter varje kapitel. Kursen kräver inloggning i 1177 Vårdguidens e-tjänster med mobilt bank-id.

Deltagare arbetar fritt under en vecka med varje avsnitt. Varje avsnitt tar ca en timme att göra.

Varje avsnitt innehåller en faktadel, bildspel med personliga berättelser och en del om hur personer utan ASD fungerar. Avsnittet avslutas med ett formulär för självreflektion. De områden som tas upp syns på bilden ovan.

 

Videomöte

Innan du startar kursen får du träffa vår forskningssamordnare för en kortare intervju om din diagnos, samt för mer information om kursen. Innan videomötet ska du fylla i tre formulär i plattformen Stöd och behandling. Videomötet sker i appen Alltid öppet. För att logga in i plattformen och i appen behöver du mobilt bank-id.

 

Är du intresserad?

Om du är 16-25 år och har diagnos inom autismspektrumet, utan intellektuell funktionsnedsättning, så kan du anmäla intresse. Vi tar emot deltagare från hela landet. Du när som helst och av vilken anledning som helst avbryta ditt deltagande.

Forskningsdelen av projektet innebär att du fyller i frågeformulär om din kunskap kring ASD, om ditt mående, vad du tycker om att ha diagnosen och vad du tycker om kursen. 

För att börja kursen kommer du behöva ett konto i 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter).

Här kan du skaffa konto.

Du behöver ha en surfplatta eller en smartphone med kamera för videomötet. Om du inte har kan eller vill träffa oss i videomöte, men bor i Stockholms län, meddela oss det när du anmäler dig.

Anmäl dig via 1177 Vårdguidens e-tjänster

Anmäl dig via e-post

 

Har du frågor? Kolla våra Vanliga frågor och svar om Scope.

 

Ytterligare information:

Kursansvarig
Elisabet Norman Claesson
Specialpedagog/konsulent på Habiliteringens resurscenter
elisabet.norman-claesson@sll.se

Vetenskaplig samordnare
Anna Backman
Leg. psykolog på FoUU
anna.backman@sll.se 

 

 

Share/Save