Startsida >> Stöd >> Habilitering

Readspeaker

Habilitering

Habilitering

Habiliteringen är till för personer med olika funktionsnedsättningar. I Stockholm finns ett Aspergercenter där man är specialiserad på Asperger. 

Habiliteringen ger hjälp och stöd till personer som har medfödda eller varaktiga funktionsnedsättningar. I Stockholms län kan personer som har Asperger få hjälp av habiliteringscenter och Aspergercenter. På habiliteringscenter kan man få individuell hjälp, medan Aspergercenter enbart arbetar med grupper.

Habiliteringscenter

På ett habiliteringscenter kan den som har en diagnos söka individuellt stöd. Det jobbar psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter, specialpedagoger, sjukgymnaster och logopeder på ett habiliteringscenter. Det vanligaste är att man får stöd från kurator, arbetsterapeut, psykolog eller specialpedagog. Det kan gälla sådant man behöver prata om, eller beteenden man behöver hjälp att förändra. Ibland gäller det hjälpmedel som man behöver låna för att få vardagen att fungera smidigare. För personer med Asperger kan det till exempel handla om tidshjälpmedel eller tunga täcken.

När man fyllt 16 har man rätt att söka enskilda insatser på habiliteringscenter. Man har samtidigt, till dess man fyller 18 år, möjlighet till gruppstöd på Aspergercenter för barn och ungdom. 

De flesta som har kontakt med ett habiliteringscenter har begränsade insatser. Det betyder att man inte är inskriven en gång för alla och sedan har kontakt under hela livet, utan att man får hjälp vid behov och utifrån specifika frågeställningar. Habiliteringsplanen bestämmer man tillsammans med behandlaren. Kom ihåg om att be om att få informationen skriftligt. När man fått den hjälp man behöver kan man komma tillbaka med nya frågeställningar senare.

Alla insatser från habiliteringen är kostnadsfria. Om man behöver hjälpmedel så är det en arbetsterapeut som förskriver hjälpmedlet och man lånar det så länge man behöver det.

Aspergercenter

Aspergercenter är ett stöd- och kunskapscenter för personer med Asperger och deras anhöriga. Där är personalen specialiserad på att hjälpa personer som har Asperger. Aspergercenters barn- och ungdomsteam vänder sig till personer upp till 17 år och Aspergercenter vuxenteam för personer som är 18 år eller äldre.

Tills man fyller 18 år kan familjen få stöd genom kurser, grupper och föreläsningar på Aspergercenter för barn och ungdom. När man fyllt 18 kan man, vid behov, bli remitterad via sitt habiliteringscenter, till gruppverksamhet på Aspergercenters vuxenteam.  

Autismforum

Autismforum är ett kunskapsforum för Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. Autismforum håller ibland öppna föredrag om autismspektrumtillstånd. Länk till autismforum, och föredragsprogrammet, finns i menyn till höger.

Habiliteringens resurscenter

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning till alla som vill veta mer om funktionsnedsättningar, om kommunikativt och kognitivt stöd och om samhällets övriga stöd. Centret ger behandlande insatser kring kommunikativt och kognitivt stöd till barn och vuxna med autism och till andra målgrupper. I Habiliteringens resurscenters verksamhet ingår även Habilitering och Hälsas bibliotek samt Frågetjänsten.

Habiliteringens resurscenter bildades 1 januari 2019 genom en sammanslagning av Forum Funktionshinder, Internethabiliteringen, StoCKK och Stödenheten.

Även webbkursen Scope för unga med autism ges numera av Habiliteringens resurscenter.

Share/Save
... när första träffen var slut så kändes det helt annorlunda
Läs mer