Startsida >> Om webbplatsen

Readspeaker

Om webbplatsen

Om webbplatsen

Den här webbplatsen riktar sig till för unga mellan 16 - 25 år, boende i Stockholms län, med Aspergerdiagnos (eller annan diagnos inom autismspektrumet med normal begåvning).

Syftet med webbplatsen är att unga med diagnosen ska få kunskap om Aspergers syndrom, kunna läsa exempel på svårigheter och strategier, få höra personliga berättelser samt ges vägledning kring vilket stöd de kan få från samhället.

Målet är också att ge information om vilket stöd man kan få från habiliteringen inom Stockholms län samt få kännedom om möjligheten att ansöka till webbkursen Scope.

Bakgrund

Habilitering & Hälsa har tagit fram webbplatsen med stöd från Folkhälsoanslaget inom Region Stockholm samt från Internetfonden.

Texter, berättelser, bild och form på webbplatsen har tagits fram i samarbete och avstämning med unga personer som har Aspergers syndrom.

Ansvarig för webbplatsen

Webbplatsansvarig är Are Mellblom på Habiliteringens resurscenter, Region Stockholm.
are.mellblom@sll.se
 

Använda material från webbplatsen

Habilitering & Hälsa har copyright på allt material på webbplatsen. Det gäller texter, bilder, ljudfiler och pdf:er.

Det går bra att länka till eller citera materialet, men då ska källhänvisning uppges.

 

Tillfälligt tillgänglighetsutlåtande

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för ungochasperger.se och hur vi planerar att åtgärda dem.

Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att ungochasperger ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister

Vi är medvetna om att alla pdf:er inte är tillgängliga enligt gällande riktlinjer. De kommer att göras om under 2019.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.
Du kan kontakta oss på:
• e-post: habresurscenter.slso@sll.se
• telefon: 08-123 351 50

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer framöver kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet).

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa. Detta utlåtande uppdaterades 2019-10-09

Share/Save