Startsida >> Om Asperger >> Vad innebär Aspergers syndrom?

Readspeaker

Vad innebär Aspergers syndrom?

Vad innebär Aspergers syndrom?

Hjärnans sätt att hantera information är påverkad på flera sätt när man har Asperger. Det gör att det blir krångligt i samspelet med andra. Det kan också vara svårt att få ordning på sitt tänkande och sin vardag. 

Det syns inte på utseendet att man har Asperger. En del med Asperger, men inte alla, har en udda stil. Vissa för att de väljer det och gillar att ha ett annorlunda utseende och andra för att de inte uppfattar vad som anses udda och vad som anses mer vanligt. 

Eftersom det inte syns på utseendet att man har Asperger så blir det ofta missförstånd mellan människor utan Asperger och människor med Asperger. Människor utan Asperger tror att den med Asperger ska funka som de själva gör.

Socialt samspel

Det ena diagnoskriteriet för Aspergers syndrom handlar om socialt samspel. Socialt samspel är allt vi människor gör i relation till andra människor. Det handlar exempelvis om:

  • Vad vi säger och hur vi säger det.

  • Vilka sociala relationer vi har och hur vi hanterar dem.

  • Hur vi använder vårt kroppsspråk.

I diagnoskriterierna för Aspergers syndrom står det att man har kvalitativt nedsatt förmåga till socialt samspel. Alla med Asperger tycker inte själva att de har kvalitativt nedsatt förmåga, men många beskriver att det är jobbigt med sociala kontakter och att det ofta är krävande. Att ha annorlunda förmåga till socialt samspel än majoriteten är det ena diagnoskriteriet. 

Beteenden och intressen

Det andra diagnoskriteriet beskriver stora behov av rutiner och struktur. Där hamnar också specialintressen, som en del, men långt ifrån alla, med Asperger har. Många med Asperger har ett stort behov av att saker blir ungefär som man tänkt sig. Därför kan man ibland upplevas som oflexibel av omgivningen.

Ibland är det jobbigt och rutinerna som man har kan kännas tvingande, men för det mesta brukar personer med Asperger tycka att det är rätt skönt att leva ett liv som är som det brukar, utan alltför mycket oförutsägbarhet och överraskningar. Att ha annorlunda förmåga kring beteenden och intressen är det andra diagnoskriteriet.

Allvarliga problem med vardagslivet

Alla människor kan känna igen sig i att det kan bli lite knepigt för dem ibland, gällande såväl att få ordning på det sociala som att få koll på rutiner i vardagen. För att få en Aspergerdiagnos krävs att det är betydande problem, som under en lång tid ställer till det i vardagen.

Man kan ha Asperger även om omgivningen inte märker av de här svårigheterna. En del med Asperger lär sig att vara sociala och att få till vardagsrutinerna, men de får ofta lägga extremt mycket kraft på det, vilket gör att orken ibland tar slut. Man kan behöva hjälp av någon klok person, till exempel någon från habiliteringen, för att lära sig att hushålla med sin ork.

En del som har ansträngt sig oerhört mycket under lång tid för att få ordning på vardagen kommer till psykiatrin med utmattningssymtom och det är först då man förstår att det handlar om Asperger.

Ett okej liv

Kan man ha ett okej liv trots att man har Asperger? Jo, visst kan man det. En del som har landat i sin diagnos kan nog till och med påstå att man kan ha ett okej liv på grund av sin Asperger – att det särskilda sättet att tänka tillför livskvalitet som man inte fått uppleva annars. För att leva sitt liv med diagnosen på det sättet krävs att man har en omgivning som har stor förståelse och acceptans för att vi alla fungerar olika och att man hittat en balans i livet när det gäller vila och utmaning. 

Att ha Asperger i det samhälle som vi byggt upp är krävande. Det ställs ofta krav på att vi ska vara socialt kompetenta, flexibla och kunna tänka på många saker samtidigt – precis det som är svårt för många med Aspergerdiagnos. 

Viktigt med förstående omgivning

Många med Asperger upplever tonårstiden som rörig och jobbig, där man ständigt utsätts för krav som överskrider ens förmåga. Att ständigt känna att man misslyckas är skadligt för alla, oavsett om man har en diagnos eller inte. Om man har en tillvaro som ser ut så behöver man få hjälp av en förstående omgivning. Det kan vara en god vän, en skolkurator, någon från ungdomsmottagningen eller från psykiatri eller habilitering.

Det är bra att veta att även om tonårstiden är tuff så behöver inte resten av livet vara lika krångligt. Många upplever att livet blir lite lättare när man mognar själv. För en del kan det kännas lättare när man slipper att gå i skolan, som är en jätteutmaning för många med Asperger.

Exempel på vad som är viktigt för att känna att livet är okej:

  • Att ha schysta människor omkring sig - och i lagom dos förstås.

  • Att veta vad man behöver stöd med - och att också få det stödet.

  • Att hitta sysselsättningar som man tycker känns någorlunda meningsfulla. 

Seriebild med tjej som klättrar i berg och ropar ner till kille i rullstol att han i alla fall borde försöka.

Share/Save