Startsida >> Om Asperger >> Om Aspergers syndrom

Readspeaker

Om Aspergers syndrom

Om Aspergers syndrom

Att ha Aspergers syndrom innebär att man tänker och tar in sin omvärld på ett annat sätt än vad majoriteten gör. Det är varken bättre eller sämre än majoritetens sätt.

Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk diagnos som främst handlar om hur hjärnan hanterar information. I vardagen märks det främst på hur man samspelar och kommunicerar med andra människor.

Man är inte sämre för att man har Asperger, man har bara ett annorlunda tänkande. Ibland det kan vara svårt att leva med det annorlunda tänkandet i ett samhälle som inte är Aspergeranpassat. 

Diagnoser inom autismspektrum

Aspergers syndrom är en av flera diagnoser som ingår i det som kallas för autismspektrum.
De andra diagnoserna är:

  • autistiskt syndrom (det som kallas autism)

  • genomgripande störning i utvecklingen, UNS
    (kallas ibland även för autismliknande tillstånd eller atypisk autism)

Tidigare trodde man att de olika diagnoserna var separata, men under 1990-talet och framåt har man mer och mer pratat om ett spektrum.

Asperger och ASD

Den amerikanska diagnosmanualen har uppdaterats och heter nu DSM-5. Forskarna har funnit att de olika diagnoserna egentligen är samma sak, fast man kan ha behov av stöd i olika grad. Därför har de nu lagt ihop alla autismdiagnoser till en: autism spectrum disorder, ASD.

Precis som ADHD, OCD och GAD är förkortningar av engelska begrepp, är det nu ASD som ska gälla som förkortning för diagnoser inom autismspektrum även på svenska. Så istället för autism och Asperger kan man nu säga ASD.

I WHO:s diagnosmanual, som heter ICD-10, heter det fortfarande autism och Aspergers syndrom. Man kan säga att det är en övergångsperiod just nu. Det kan vara lite förvirrande vilka begrepp som ska användas. Men om man har fått diagnos innan begreppen började ändras, har man kvar den diagnos man fick vid sin utredning. Så har man Aspergers syndrom så har man.

När man har Aspergers syndrom har man en normal begåvning. Bland personer med autism är det däremot vanligare att vara lågbegåvad, det vill säga att förutom autism också ha en utvecklingsstörning. Men även personer med autism kan vara normalbegåvade.

Istället för att använda orden låg-, normal- och hög begåvning, använder man ibland lågfungerande eller högfungerande. Har man Aspergers syndrom är man högfungerande.

Orsaker

Man vet idag inte exakt vad Aspergers syndrom beror på, men de flesta forskarna säger att det är biologiskt, och tror att det är något man föds med eller något som uppstår i samband med graviditeten eller förlossningen. Det verkar som om det finns en stor ärftlighet. Många som har Asperger har en eller flera släktningar med diagnos, eller som har en "särskildhet" utan diagnos.

Både tjejer och killar

Både killar och tjejer kan ha Aspergers syndrom. Det är vanligare att killar får diagnosen än att tjejer får den. En del som har Asperger har dessutom andra diagnoser så som ADHD eller ADD. En del har också depressioner, tvångstankar eller ångest.

Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Många som har diagnosen tycker att det låter förnedrande med ordet nedsättning och säger i stället att de har en neuropsykiatrisk funktionsskillnad eller funktionsvariant.

Människor utan Asperger kallas ibland för neurotypiska eller NT-människor. Ett annat ord som används ibland är normalstörda.

Diagnosen del av personligheten

Diagnosen är en del av ens personlighet. Ibland är det frustrerande och ibland kan det kännas bra att ha Aspergers syndrom. Under tonåren brukar många tycka att det är jobbigt med diagnosen. En hel del vuxna kan däremot tycka att det är okej för det mesta, men att det blir jobbigt när de träffar människor som inte förstår vad diagnosen innebär.

Diagnosen avgör inte hur livet blir

Ingen person är bara sin diagnos. Olika delar formar vem man är. En del är medfött, annat handlar om de erfarenheter man får med sig under sitt liv. En del personer med Asperger lever bra liv medan andra har det tuffare. Det är inte bara diagnosen som avgör hur livet blir. Många med Asperger behöver en del stöttning för att få till sin vardag.  

Seriebild med tjej som presenterar sig som tandläkare, bergsklättrare, rolig ...

Share/Save
Läs mer