Startsida >> Om Asperger >> Historik

Readspeaker

Historik

Historik

 

 

Aspergers syndrom är en ganska ny diagnos, för den har bara använts sedan början av 1990-talet.

Diagnosen Aspergers syndrom har sitt namn efter österrikaren Hans Asperger. Hans Asperger var psykiater och verksam under mitten av 1900-talet. Han skev sin forskning på tyska, vilket inte var ett uppskattat språk i många kretsar efter andra världskriget. Hans forskning blev inte uppmärksammad förrän på 1980-talet då en annan läkare, Lorna Wing, hittade hans material och började prata om Aspergers syndrom.

Ny diagnos

Inte förrän i början av 1990-talet kom man överens om vilka diagnoskriterier som skulle gälla för diagnosen, och det var först då man började ställa diagnosen Aspergers syndrom. Det är alltså en ganska ny diagnos. Det kan vara en förklaring till att det fortfarande saknas kunskap om vad diagnosen innebär på många ställen i samhället.

Att diagnosen först började användas i början av 1990-talet är också anledningen till att diagnosen Aspergers syndrom inte är lika vanlig bland äldre.

Det fanns förstås människor med Aspergerliknande symptom även innan man hade ett namn för diagnosen. Några av dem fick en felaktig diagnos inom psykiatrin. Andra kanske levde sina liv med en känsla av att vara annorlunda, utan ord för att beskriva på vilket sätt.

Hans Aspergers forskning bedrevs på pojkar. Men både flickor och pojkar kan ha Asperger. 

Kända personer med autism

Många kända personer sägs ha haft Asperger. Leonardo da Vinci, Marie Curie, Albert Einstein och Franz Kafka är bara några av dem som man tror kan ha haft Aspergers syndrom långt innan diagnosen fanns.

 

Autistiska människor har alltid funnits - och vissa har varit absolut avgörande i historien.

Aspergers syndrom är en funktionsnedsättning. Innan man började använda ordet funktionsnedsättning använde man ordet funktionshinder. Idag menar man att nedsättningen finns i människans funktion, men att hindret uppstår i mötet med omgivningen. Innan funktionshinder började användas som ord sa man handikapp. 

Många med egen diagnos säger att de har en funktionsvariant eftersom de inte gillar ordet nedsättning.

 

 

Share/Save

Är Asperger en funktions-nedsättning?

Webbkurs