Startsida >> Om Asperger >> Annorlunda tänkande

Readspeaker

Annorlunda tänkande

Annorlunda tänkande

När man har Asperger ser man ofta världen på ett annorlunda sätt. Man känner och upplever omgivningen annorlunda än vad majoriteten gör.

Det annorlunda sättet att tänka visar sig på olika sätt för olika personer. En del har svårigheter som märks direkt, medan annat märks vid en djupare kontakt. Personer med Aspergers syndrom kan vara på många olika sätt och skilja sig mycket från varandra.

När man har Asperger är det ofta svårt att: 

  • att förstå sig på andra människor

  • få ett begripligt sammanhang i sitt tänkande

  • få ordning på sitt vardagsliv

Det handlar inte om att man inte vill och inte heller om att man inte anstränger sig. Många med Aspergers syndrom anstränger sig jättemycket, precis hela tiden. 

Ofta märks det knappt att man har Asperger, bara för att man tänker så intensivt på hur man ska bete sig för att passa in och lyckas leva upp till andras och egna krav. Många som lever sitt liv på det sättet brukar säga att de blir otroligt trötta. 

Om man inte har Asperger läser man av andra automatiskt. Hjärnan skapar automatiskt ett begripligt sammanhang och de flesta vardagssysslor går mer eller mindre per automatik.

En del med Asperger beskriver däremot att deras hjärna behandlar all information som obearbetad "rådata". Denna "rådata" måste tas in, bearbetas och sorteras. En hjärna utan Asperger kan istället använda sig av tolkningar och gammal kunskap när den tar in olika intryck.

Svårt att se helheten 

För att förstå omvärlden måste man kunna sammanföra små detaljer till en helhet. Många personer med Asperger har svårt med det. Det innebär att man kan uppfatta omvärlden som fragmentarisk, att omgivningen är en massa detaljer som man har svårt att sammanfoga till en begriplig helhet. En annan följd är att man kan få svårigheter att använda sig av sammanhanget för att förstå detaljer, till exempel vad ett ord med flera betydelser har för innebörd i en viss text eller vad en kommentar eller gest kan betyda i en speciell situation.

Starka sinnesintryck

Många med Asperger upplever sinnesintryck väldigt starkt. Man kanske är ljud- eller ljuskänslig eller tycker att det blir jobbigt med starka lukter eller mat som smakar många olika saker samtidigt. Man kan ha en känslighet för beröring och tycka att det gör ont med vissa kläder eller en mjuk klapp från någon. Att duscha kan också kännas väldigt obehagligt. En del känner inte alls smärta, värme eller kyla medan andra är jättekänsliga. 

Skapa förståelse

Vi behöver ta ett gemensamt ansvar för att försöka förstå varandra. Det är inte bara den med Asperger som ska anpassa sig till människor som inte har Asperger, lika lite som det är personer utan Asperger som fullt ut ska anpassa sig till Aspergervärlden. Många med Asperger upplever att människor som inte har Asperger har svårt att förstå, och att när man försöker förklara blir bortviftad med ett ”Ja, ja, så är det väl lite för oss alla”.

Det kan vara bra att i sådana lägen hänvisa till en sådan här webbsida eller någon bok som man tycker förklarar bra. 

Olika operativsystem

Ibland beskrivs skillnaden mellan människor med Asperger och de utan som att vi har olika operativsystem. Det ena är inte bättre än det andra, men de är olika. De kan berika varandra, men också väcka frustration när de inte är riktigt kompatibla. Den värld vi lever i är främst anpassad för det operativsystem som majoriteten har, vilket gör att det blir extra knepigt om man har operativsystemet som tillhör minoriteten. 

Många med Asperger beskriver att de tycker att det är lätt att begripa sig på människor som har samma operativsystem som en själv, men svårare med dem som har ett annat. Troligen gäller väl samma sak för människor som inte har Asperger. 

Share/Save
... de verkar tycka att det ska finnas EN mall för hur livet ska levas
Föredrag